תשובה אחת
ישנן כמה אפליקציות. להלן שתיים מהן:

color range - app for creative color play

colormanager