2 תשובות
הכי מגעיל שעשו לי לא זוכרת ומשה אני עשיתי שמתי נילון ניצמד באסלה,,..
אחי אמר לי שאני לא אחות שלו יותר מבחינתו..
ואני זרקתי על אחי בקבוק קולה קטן מלא...