5 תשובות
על הכל:)
לרוב על כל הקרקפת, אבל זה תלוי במסכה. תקראי את ההוראות:)
תלוי איזו, אמור להיות כתוב בהוראות.
תלוי למה משמשת המסכה הזאת, לרוב זה בקרקפת.
צריך שזה לא יגע בקרקפת