תשובה אחת
לגלח את חייבת אין מה לעשות.
באותו הנושא: