בתוך הפייסבוק עצמו קיימת האופציה, היא מוצגת בחלון הראשי למעלה
סקריפטים
צוו
אא