תשובה אחת
לא אני חושבת רק יום ראשון בערב (לא בטוח!)