תשובה אחת
בחירה הוגנת - "עשה לך רב וקנה לך חבר" (מסכת אבות א', ו')
יושר
הגינות

כי -
"הלומד ילד למה הוא דומה?
לדיו כתובה על ניר חדש.
והלומד זקן למה הוא דומה?
לדיו הכתובה על נייר מחוק."
(מסכת אבות ד', כ"ג)

לידע כללי - המשפט נלקח מתוך מסכת אבות פרק ד' משנה כ"ה.