3 תשובות
יש
שואל השאלה:
לא נכנס לי: (
גמלי, כנראה יש עומס כולם רוצים לבדוק:\