תשובה אחת
בעזרת תוכנת ה-iTunes החינמית להתקנה ולשימוש או אחת התוכנות העוקפות שבתגית "אייפון, תוכנות חינם".
מערכת סטיפס