תשובה אחת
אחותי בתפקיד כזה, בחיל התקשוב
אבל כל שבועיים היא עושה שבת וגם שמירות