תשובה אחת
פייס טיים זאת שיחת וידאו והיא נחשבת שיחה רגילה שנרשמת בשיחות אחרונות,
פירוט שיחות מהחברת סלולר שלך זה יהיה כתוב בתור שיחה קולית רגילה
באותו הנושא: