2 תשובות
קיים בשוק מכשיר חשמלי /סוללות שמיועד להורדת שיער מהאף ומהאוזניים, תבדוק בחנויות למכונות גילוח וספרות.
כרמן
הנשימה תפגע בכל מקרה השערות הרי מהוות מעין ''מסננת''
אאא