3 תשובות
אני מכירה את התכנית הזאת! ראיתי את זה אם אני ייזכר איך קוראים לזה אני יגיד אם תדעי בבקשה תגידי לי
תעלומות ספרטיקל?
שואל השאלה:
כן תודה.