תשובה אחת
כן, זה קורה לפעמים כשיש איזושהי בעיה ברשת.