2 תשובות
או שניתפס לך או מזג אוויר קירור
תחממי אותו ותשני נוח
ליל''ט
ואני פה אם צריך
יכול להיות שנתפס לך השריר, או שישנת לא טוב בלילה.