תשובה אחת
מה נתן לה השראה כשהיא כתבה על הנושא של ___..