2 תשובות
אבל מן הסתם שהחומוסיות הטובות באמת לא ימכרו חומוס של אחלה..