3 תשובות
תיק פלילי
אכן תיק פלילי כולל דיון בעינין העונש הצפוי.
תיק פלילי, ואפשרות שנייה שכבר שמעתי אותה זה שהגנב ישלם לבעל החנות סכום כסף נכבד כפיצוי במקום לגשת למשטרה.