2 תשובות
מרימים טלפון למחלקת אבדות ומציאות. יש מוקד ארצי של אגד: 03-9142478

עם קצת מזל יצליחו לקשר אותך למחלקה הרלבנטית בבאר שבע, והם אולי יסכימו להעלות את המזוודה על אוטובוס שיוצא לאזור שלך, ותוכלי לאסוף אותה משם.
דויד
מקווה שלא הזמינוו חבלן וזה נהרס כתוצאה מהכיפול של הניטרול.
בכו"מ
תתקשרי למחלקת אבידות של התחנה ששם שכחת את זה. או משטרת באר שבע.

בהצלחה