2 תשובות
כמעט בכל חנות אלקטרוניקה, יש בקניון בחנות ליד הפנינג או בסמסונג או בראשית צבעי הכסף
אצל שולה בשוק... תשאלי איפה הדוכן של שולה