5 תשובות
הנוסחה היא A בריבוע ועוד B בריבוע = C בריבוע
שואל השאלה:
אבל איך פותרים?
את משתמשת במשפט במשולש שבו יש לך שתי צלעות, או נעלמים.
הניצב בריבוע + הניצב בריבוע = היתר בריבוע

לא לשכוח ששורש של כל זה זה לא ניצב+ניצב = יתר
אלא
שורש (ניצב בריבוע + ניצב בריבוע) = יתר
ניצב בשניה ועוד ניצב בשניה שווה ליתר בשניה a2+b2=c2 משהו כזה.. גD=
Aבריבוע כפולBבריבוע שווה C בריבוע