תשובה אחת
בשאלה 1 הפלט היה 2,8 (או שזה היה ב2?)
ב3 הפלט היה 5,2,25 (נראה לי, אני לא הכי זוכרת)