2 תשובות
מתה לעשות אותו
תלוי על מי היא אומר ובאיזה נימה
למשל אם היא תגיד
'סעמק בת של *ונה אני חמה עליה אש' אז היא מתה להרגו אותה
אבל אים היא אומרת 'אוחח איך אני חמה עליו עכשיו' אז זה אומר שבאלה לעשות אותו.