תשובה אחת
אתה בכיתה י"א? כי אם כן יש לי סיכומים בהיסטוריה...
באותו הנושא: