תשובה אחת
ראי בתגית "שחורים" לגבי הטיפול בפצעים הללו ובתגית "צלקות, פנים" לגבי צלקות שנותרו מהם ומפצעי אקנה שפוצצו, אם לא ידעת על האיסור החד משמעי לעשות כן.
מערכת סטיפס