4 תשובות
אין תשובה אחידה. תלוי נטו ברמת הקירבה הרגשית לבן אדם. כמובן שיש גורמים נוספים שקובעים (כמה אנשים אתה מביא איתך? משפחה קטנה או גדולה? מה המצב הסוציו-אוקונומי שלך ושל בעל השמחה? ועוד.).

מזל טוב
זה תלוי בגיל, בסטטוס החברתי כמה לתת צריך לראות לפי הענין
גד
ראה טיפים בתגית "מחשבונים, חתונה".
מערכת סטיפס
בדרך כלל מחזירים את מה שהביאו לך באיזה אירוע שהיה לך, אבל לאחים אפשר 1000 לדודים 500