תשובה אחת
כי עבודת שורשים זאת עבודה על המשפחה, המשפחה הם השורשים שלך