8 תשובות
מחברים את כול הצלעות...:)
מחברים את כל הצלעות ביחד
בודקים גובה ומכפילים בצלע שהגובה יורד עליו...
מחשבים את כל גודל הצלעות..
מחברים את שווי כול הצלעות
מחברים את כל הצלעות ביחד
חסויה
אין נוסחא להיקף משולש! היקףף זכרי! זה פשוט חיבור פשוט של כל 3 הצלעות!
אם נתון לך שתי צלעות והמשלוש הוא שווה שוקיים לדוג' את יכולה למצוא היקףף..
דוג' מספרית: במשולש שווה שוקיים צלע הביסי היא 5 והשוק היא 6. מה היקף המשולש?
תשובה: בסיס-5 שוקיים שוות-6,6
היקף-6+6+5=17.
אנונימית
או אם זה משולש שוה צלעות אתה עושה 3Xצלע