3 תשובות
אין חסרונות

אם אתה לא, כדאי לך
חסרונות - היומיים שיש חופש מהבית ספר (שישי שבת) הוא לא יכול לגעת בחשמל, פלאפון.
יתרונות- הוא יותר קרוב מבחינה דתית ל ה'.
אין חסרונות בלהיות עבד ה'-ירא שמיים ושומר תורה ומצוות, (בחר אחת מההגדרות) אבל זו טעות להכנס להגדרות כמו ''חרדי'', אדם צריך להיות ''ירא שמיים'' כי חיצונית אפשר לטעות מי גם בתוך ליבו וגם מאחורי קיר-יישאר דתי, כשאף אחד לא רואה אותו. התורה אומרת ''וחי בהם''-המצוות לא ניתנו אלא להחיות את האדם, התורה שלנו נקראת ''תורת חיים''
ואנחנו מצווים להיות שמחים, מאמינים, והכי חשוב, לא להסתגף, לא להבדל,
החוכמה היא לקחת את התורה ו''לתרגם'' אותה למעשי, לקיים מה שנאמר ''כדי לעשותם'' לא חוכמה לשבת כל היום בישיבה ולהתווכח במשנה ולהתפלפל בגמרא, כשזה לא מתורגם ליישום, כשאין שם אזכור ל''ואהבת לרעך כמוך'' או ''לא לפרוש מן הציבור'' אין זו תורה אם לומדיה אינם מקיימים אותה, כתוב שמי שלומד כדי להאדיר את עצמו וחוכמתו, אין התורה מתקיימת על ידו, אלא צריך לחפש ב''כל אשר שלמדת היום, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו'' אומר הרמב''ן
ושום תכונה שהיא קיצונית, אינה רצויה, עד כדי כך שאפילו המצווה הכי חשובה ביהדות, לימוד תורה, הגבילו אותה חכמים, באזהרות ''עשו סייג לתורה''-וכו'. אם בשם הדת שלי, אני נבדל מעם ישראל, (המקיים תורה ומצוות) אין זה לרצון לפני הקב''ה. למשל להתעלם ממלחמת המצווה ומארץ הקודש בה אנו נמצאים, ולהתחבא בצל התורה, לעשות ממנה ''קיר הגנה'' ולחשוב שאתה פטור מעול דרך ארץ ולפרוש מהציבור, בסיסמאות שאומרות-''הצדק רק עמנו''- ו''יש לנו מונופול על התורה ואתם -לא מבינים''
תורה כזו שלא מקימה אותם מספסל הישיבה, להתגייס כל אחד בתורו, להשתתף במשא, היא אינה תורה נכונה, יש להם טעות מצערת כל הדרך.
אפשר להתגייס ומתוך 14 שעות של ערות, אפשר לחטוף פה ושם פרק פסוק או הלכה, אפשר גם בלילה, למעשה גדול לימוד תורה בלילה מאשר ביום.
להתגייס אין זה אומר להתנתק מבורא עולם, להפך, הקב''ה לא רוצה סגפנים בדלנים ו''מורמים מעם'' הוא יכול היה לתת את התורה למלאכים, אבל הוריד אותה כאן אלינו לעולם הגשמי, כדי שנחיה על פי צו השעה ונהיה כולנו מאוחדים, וכל אחד יקיימה בתנאים שניתנו לו משמיים, אם מעוני אם מעושר, אם כחייל אם כמוסכניק, אם זכר אם נקבה, כולם חייבים בה, אך לא ''כדי ללמוד'' אלא כדי לקיים!
פה המינוס הגדול בלהיקרא בימנו ''חרדי'' כל קשר של חרדה לדבר ה'-הוא מקרי ביותר ואיננו קיים, לצערי.
אבל אם אתה ירא שמיים או.. (בחר אחת) ויודע להבדיל מתי עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום, עת לחיות ועת למות-כדברי שלמה המלך, אזי שום חסרון לא תמצא ביהדות, זו הכוונה של המכוון, מלכתחילה, להמשיך רגיל בחיים, לקום לעבודה ולצבא בבוקר, ולשלב את הקב''ה בחייך ובסדר יומך, תוך עבודה ותוך שמירה ותוך נסיעה, (תפילת הדרך למשל) כשיבוא המשיח ויהיה לנו בימ''ק שלישי בבא'-אז ישב כל אחד ''תחת גפנו ותחת תאנתו'' ויוכל ללמוד כל היום כמה שירצה. לא הגיע הזמן עדיין.