3 תשובות
כן זה יום כל כך גדול עד שאנחנו צריכים להתנהג"כבני מלאכים"
כן יואו