6 תשובות
עדינות
עדינות
עדינות ותמימות
עדינות בלי לחשוב בכלל..
עדינות ואמילות
yx