4 תשובות
אנחנו בחיים לא ישנו באוהלים!
איככ
אוהל אחד לבנות אוהל אחד לבנים
אצלנו כל ארבעה ילדים היו צריכים להביא אוהל מהבית וככה זה היה כל ארבעה באוהל
אני בביתספר רק של בנות.
אוהל אחד ענקי
אנונימי