6 תשובות
בעיר העתיקה
שואל השאלה:
איפה בעיר העתיקה? וכמה עולה?
אנונימית
בורכוב 7, יצחק רחמים, עשיתי אצלו ואין מרוצה ממני הוא תותח!
אבי טטור או יצחק רחמים
אנונימי
יצחק סגר כבר תחנות לא?
יש בתחנה המרכזית אבי טטו הם תתוחים!