תשובה אחת
עדיף היה לא לקחת את הסיכון. תחכי קצת! ואם משהו יחמיר פני מייד לרופא!
תיהיה בריאה:-)