6 תשובות
הר, המירוץ למיליון, הומלס
הוגן הודבק הודבר הווה הודי הודחק הודלק הודלף הוחרם הושלם הוחלף הוכה הוכבד הוטען הוליך צריך עוד? יש לי עוד מלא
הורדה הם הביאו הכירו הזמינו
הא – זה, זו; הרי.
┘ הא כיצד – מילות תמיהה: איך ייתכן, איך זה יכול להיות?
┘ הא ראיה – הרי דוגמה המוכיחה את הדברים; הנה ההוכחה.
♦ האי – זה; ההוא.
┘ כהאי גוונא – באופן זה; בדרך זו; במקרה כזה.
┘ כהאי לישנא – בזאת הלשון (במילים אלה, בדברים אלה).
♦ האידנא – הזמן הזה, עכשיו.
♦ הארקה – ארץ, אדמה (חיבור מעגל חשמלי לאדמה למניעת התחשמלות).
♦ הבאי – הבל פה (הבלים; גוזמאות; דברים שאין להם אחיזה במציאות).
♦ הגיב – ענה, אמר בתגובה ל.. (דיבר או פעל בעקבות גירוי לפעולה).
♦ הדא – זאת.
♦ הדדי – זה את זה/זה עם זה/זה לזה וכו' (פעולה שמעורבים בה שני צדדים המשפיעים זה על זה).
♦ הדיר³ – שניתן לחזור עליו בתנאים דומים למקוריים ולקבל את אותה התוצאה.
♦ הדר³ – חזר.
♦ הווה² – היה.
┘ הווה אמינא – הייתי אומר (צירוף הבא לפני קטע דיון שידוע מראש שיידחה בשלב הבא).
♦ הווי² – הֱיֵה (בצווי).
♦ הי – הרי, הנה.
┘ אי לכך – הרי לכך (לפיכך, לכן).
♦ היאך – איך? כיצד?
♦ היינו – זה הוא.
┘ דהיינו – כלומר; זאת אומרת.
┘ היינו הך – אותו הדבר, שני הדברים זהים.
♦ היכי – איך.
┘ היכי דמי – איך הוא דומה? איך הוא נראה? (שאלה הבאה לברר את פרטי המקרה או המצב המדובר).
┘ היכי קאמר – איך הוא אומר? (מהי כוונת דבריו? על איזה מקרה בדיוק הוא מדבר?).
♦ הילולה – חתונה (סעודה וחגיגה שעורכים ביום השנה למותו של צדיק).
♦ היסס – חשש, פחד (התלבט; נרתע; עצר לפני ביצוע פעולה).
♦ הך – זאת; ההיא.
┘ היינו הך – אותו הדבר, שני הדברים זהים.
♦ הכא – כאן.
♦ הכי – כך.
┘ הכי קאמר – כך הוא אומר, כך יש להבין את דברי האומר (פתיחה להגהה או לפירוש חדש של ההלכה המתרץ את הקושייה).
♦ הלוואי – מילה המציינת משאלה.
♦ הן – כן.
♦ הני – אלה.
♦ הסמיק – היה אדום (לחייו קיבלו גוון אדמדם (כתוצאה מבושה, התרגשות וכיו"ב)).
♦ הסתכל² – התבונן; בחן בעיניו.
♦ העתיר – הִרבה ב.. השפיע הרבה.
♦ הרי – הנה.
♦ השתא – שנה זו (השנה; שנה זו).
♦ השתא² – שעה זו (עכשיו, כעת).
♦ השתעל – השמיע קול שיעול.
♦ התבדר – פיזר (התפזר).
♦ התגנדר – התייפה, התקשט (לעתים בנימה ביקורתית).
היפופוטם, הרהור, הרצליה, היה, הורדה, הפעלה, הכתבה... יש מלא פעלים ושמות פועל
הגה, הביט הבטחה, הבדיל, הבל, הבעה, הבנה, הברה, הברחה, הבריז, הבריא, הברקה, הגבלה, הגדרה, הגדלה, הגדשה, הגזמה, הגון, הדגשה, הדגמה, הדחה, הדלקה, הדס, הדף, הדר, הדרן, הובע, הוטח, הווה, הוואי, הר, הון, הוצאה.. ויש עוד הרבה אם את צריכה עוד את יכולה לפתוח מילון ולראות מקווה שעזרתי.
לינוי