תשובה אחת
תכבי תמחשב תוציאי את המיקלדת מהכבל ותחזירי מקווה שעזרתי
באותו הנושא: