5 תשובות
רובם בישראל עניים
ישראל זה לא מדינה עושים לאנשים כאן שואה
אנונימית
היא לא ענייה ולא עשירה במיוחד.
אנונימי
ברמת התוצר לנפש ישראל כבר חצתה את קו ה-31,000 דולר לנפש, ושמה אותה בין המדינות העשירות
גם מבין המדינות המפותחות. הכלכלה בישראל פורחת, האבטלה בשפל, הבורסה מגיעה לשיאים, והמשק הישראלי צומח.

המנהיגות הכלכלית, שמספרת בשבחו של המשק הישראלי, אומרת לנו באותה נשימה, שאין מספיק כסף כדי לספק לכל האזרחים קורת גג,
לחינוך ראוי לילדים, אין אפשרות לממן תקנים לרופאים מתמחים, אין מספיק כסף למשכורות שנתן לחיות מהן לשכירים, לרשת בטחון לעניים,
לפנסיות לזקנים, להגנת הסביבה, לאומנויות, והרשימה ארוכה.

למרות שאנו עשירים יותר, אין ביכולתנו לממן מה שבעבר קבלנו כמובן מאליו. לא תמיד זה היה כך, לפני 30 שנה, כשמדינת ישראל עוד הייתה
מדינת רווחה, מספיק היה שאחד מבני הזוג יעבוד והמשפחה התקיימה בכבוד. כיום גם כאשר שני בני הזוג עובדים, המיסוי העקיף הגבוה
ומחירים בלתי הגיוניים עבור דיור, בריאות, חינוך, דלק, מזון ומים, לא מאפשרים קיום בכבוד. על אף שהיום אנו "עשירים" יותר,
אנחנו באופן תמידי במצב כלכלי רעוע.

ישראל היא מדינה עשירה שחלק ניכר מתושביה עניים, או שאינם יכולים לגמור את החודש.
לפי מדד ג'יני למדידת אי-שוויון בחלוקת הכנסות במשק, ישראל נמצאת בצמרת אי-השוויון במדינות ה-OECD.
צדק חברתי זה פעילות ממשלתית יזומה להקטנת אי-השוויון במשק.

זו מדיניות שהיא הפוכה מזו הנקוטה בישראל בשנים האירונות וכיום, לפיה הממשלה פועלת ויוזמת צעדים שמגבירים את הפערים במשק.
לדוגמה ע"י הגדלת מע"מ, ע"י מיסוי נמוך על הכנסות מהון, וע"י ריכוזיות ועמלות בשוק הפנסיה והגמל.

צדק חברתי זו תפיסה שאין סתירה בין האינטואציות שלנו בענין צדק ומוסר – לבין כלכלה. שחובת המדינה לדאוג לחלשים, ולמוכי הגורל.
לא להשאיר את הפצועים כלכלית בשטח, את אלו שנותרו בצידי הדרך.

צדק חברתי זו סולידריות חברתית, העדר פערים עצומים בין האזרחים, צדק חברתי הוא שכולם נשכרים ונהנים ממשאבי הטבע.
ישראל היא מדינה עשירה.
אין קשר לכמות העניים והעשירים שיש במדינה, אלא למצב הכלכלי ולכסף של המדינה עצמה.
את מי זה מעניין?!?!?