תשובה אחת
תלוי איפה... במושבים וכד' זה באמת נפוץ, הסוציאליזם היא מלכתחילה תנועה שלא מטפחת הרבה סנטימנטים לדת...
ואכן קורה, יש לא מעט חילונים- גם אני בתיכון כזה ממש