2 תשובות
כן נימוק זה או מילולי או חישוב או גרף או סרטוט
כן. למשל במציאת שכיח ב'הסתברות', שזה דבר פשוט ללא חישובים מסובכים, צריך להסביר את התשובה (בקצרה, בכמה מילים)
בכללי כמעט בכל תשובה צריך פירוט ודרך.
HHH