4 תשובות
בפסח כרטיס עולה ₪ 105.00
ביום רגיל ₪ 98.00
90 שח
למשפחה שלנו 40
אנונימי
פסח - אינטרנט - 105 ש"ח
פסח - קופות - 117 ש"ח
רגיל - קופות - 109 ש"ח
רגיל - אינטרנט - 98 ש"ח