2 תשובות
א איך את יודעת שזה נוכלת?
ב איך את יודעת שעיבדה תעודת זהות?
עם לך יש תעודת זהות או שתעשי לעצמך ת.ז
תשמרי עליה ותיתלונני במישטרה אם אמורים לטפל בענין
חוק
איזה תשובה לא ברורה קיבלת
התשובה שלי היא פשוט ברגע שהולכת לאיבוד התעודה
ללכת לדווח במשטרה כאילו ניגנבה לך עם הארנק
ואם חלילה יזייפו לך את התעודה אז יש לך הוכחות
שבתאריך כך וכך דווח למישטרה על גניבת ארנק שבתוכו כך וכך
וזה טוב רק במידה ובאמת זייפו לך ועושים הרבה פשעים על שימך.
אישה בוגרת
באותו הנושא: