2 תשובות
על ילדים שמתנהגים כמו בהמות ומרביצים, מקללים ומשוכנעים שהעולם שייך להם.
אנונימית מוחה
שיפסיקו להיות גזענים
באותו הנושא: