2 תשובות
שמשון ודלילה, משה בתיבה, יוסף וכותנת הפסים
עשרת המכות, יוסף ואחיו, קבלת התורה.
באותו הנושא: