תשובה אחת
לטיפול מהיר ראה בתגית "דבורים, עקיצות".
מערכת סטיפס