2 תשובות
תשים את הקובץ בC:/Program Files/electronic Arts/The Sims 3/Game/Bin
ותלחץ כן אם הוא רוצה להחליף בקובץ. שים לב שזה קובץ שהשתמשתי בו לפני 3-4 חודשים,
אני לא לוקח אחראיות...
שואל השאלה:
ניסיתי לא הולך
אנונימי