3 תשובות
46.8 קילומטר
46 קילומטר http://www.tremp.co.il/distance/all_distances.php?source=%D7%99%D7%98%D7%91%D7%AA%D7%94
אווירית - כ-36 ק"מ.
מרחק נסיעה - כ-40 ק"מ.
הנתונים שהבאתם אינם נכונים, מדדתי בגוגל ארת' ובגוגל מפות.
רוקיסט מומחה סטיפס