תשובה אחת
עם רסס כבס או בכלור מדולל במים[

יפית
באותו הנושא: