תשובה אחת
http://www.wikifonia.org/sheet?page=2

http://www.8notes.com/clarinet_sheet_music.asp אם את יותר בקטע של קלאסי (את יכולה להוריד לווי גם)

http://www.noteflight.com פה יש גם תווים וגם את יכולה להלחין בעצמך בכל כלי הנגינה (צריך רק להרשם)