2 תשובות
ברגע שאתה מוריד תמונה היא ישר נשמרת.
כאשר אתה מוריד אותה היא חייבת להיות איפה שהוא.
פשוט בהגדרות הוואטסאפ תבטל את ההורדה האוטומטית וכשתקבל תמונה תחליט אתה אם בא לך להוריד אותה או שלא.
אי אפשר, פשוט תמחקי הכל אחר כך