תשובה אחת
ההתייעצויות החמות של היום אלו שאלות התייעצות שענו עליהן הכי הרבה היום.
כתוצאה מכך אותה שאלה שקיבלה הכי הרבה תשובות (מן השאלות ההתייעצויות שנשאלו באותו יום) נמצאת בהתייעצויות החמות של היום.
באותו הנושא: